Persondatapolitik

I henhold til persondataforordningen og databeskyttelsesloven skal Alstrup Skovservice ApS give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Her på siden kan du læse vores persondatapolitik, der beskriver hvorfor og hvordan, vi behandler personoplysninger om dig.

1. Alstrup Skovservice ApS er den dataansvarlige – Hvordan kontakter du os?
Alstrup Skovservice ApS er den dataansvarlige for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Alstrup Skovservice ApS
Egerisvej 5, Vorgod-Barde
6920 Videbæk
Tlf. nr. 21 18 29 29
CVR nr. 32 67 83 51
Mail: info@alstrupskov.dk

2. Kategorier af personoplysninger
Hvis du ønsker at modtage en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre opgaven og for at kunne tilbyde dig vores service. 

Alstrup Skovservice ApS behandler kun almindelige personoplysninger i forhold til vores kunde og leverandører eksempelvis i forbindelse med tilbudsgivning, indgåelse af kontrakter og fakturering mv. Vi behandler følgende oplysninger: Kundenavn, kundens adresse, projektadresse, telefonnummer, e-mail, CVR-nr. og kontonummer.

3. Formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vi behandler personoplysninger med henblik på udførelse af opgaver for vores kunder og almindelig kundeadministration. Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette har relevans for os for at kunne opfylde den indgåede aftale, og vi indhenter kun persondata, som er relevant for opgaven.
  • Din e-mailadresse, cvr nr. og projektadresse indhenter vi for at kunne kontakte dig vedrørende projektet samt fremsendelse af tilbud, ordrebekræftelse, faktura / kreditnota. Dit kontonr. indhenter vi alene for at kunne afregne dit tilgodehavende fra projektet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

  • Hvis du er en kunde eller en leverandør til Alstrup Skovservice ApS, behandler vi dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller f, det vil sige med henblik på at kunne indgå eller opfylde en kontrakt med dig, eller med baggrund i at behandlingen er nødvendig for at virksomheden kan forfølge en legitim interesser, der går forud for dine interesser som registreret.

4. Andre modtagere af personoplysninger
Dine persondataoplysninger vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til eksterne virksomheder og leverandører. Det kan dog forekomme at disse oplysninger videregives til eksterne virksomheder, hvis det er påkrævet for løsningen af opgaven, eller hvis videregivelsen af oplysninger er begrundet i lovkrav.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Alstrup Skovservice ApS modtager dine personoplysninger fra dig selv i forbindelse med afgivelse af tilbud, ordrebekræftelse, opgavens udførelse eller lignende.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år efter at en opgave er udført, medmindre særlige forhold begrunder en længere opbevaringstid. Hvis vi udfører flere opgaver for dig, opbevares dine personoplysninger i 5 år efter afslutningen af den seneste opgave.

Oplysningerne slettes ikke, hvis lovgivningen forpligter Alstrup Skovservice ApS til at opbevare oplysningerne i længere tid end 5 år for at virksomheden kan opfylde en retlig forpligtelse eksempelvis i henhold til de til enhver tid gældende skatte- eller bogføringsregler, eller hvis længere opbevaring er påkrævet som dokumentation af vores certificeringsmyndighed.

7. Dine rettigheder
Som den registrerede har du efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Alstrup Skovservice ApS.

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet, hvor vores almindelige generelle sletning, indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

8. Klage til datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Alstrup Skovservice ApS ikke behandler dine personlige data i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@alstrupskov.dk.

9. Revidering af persondatapolitik
Alstrup Skovservice ApS forbeholder sig retten til løbende at revidere virksomhedens persondatapolitik. Den gældende politik findes til enhver tid på virksomhedens hjemmeside.
 

Alstrup Skovservice på facebook
Kom i kontakt med Alstrup Skovservice

Køb / salg af træ og flis


Vi køber dit trø (evt. på rod) til tømmer og flisproduktion..
For yderligere information eller tilbud kontakt:

Gert Alstrup på tlf. 21 18 29 29
Du kan også indtaste dit tlf. nr. nedenfor, og vi vil ringe dig op hurtigst muligt.
 
Dynamic-it leverand�r af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her